Rabu, 29 Juli 2009

JOB DESCRIPTION

DAFTAR JABATAN
PADA STRUKTUR ORGANISASI SMPN 3 CIKEUSAL
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
NO
NAMA
NIP
JABATAN
1
HENDRO GURITNO,M.M.Pd
19650121 198803 1 006
Kepala Sekolah
2
Drs. WAWAN SUANDI

Wakil Kepala Sekolah
3
YAYUK WIDHIASIH,S.Pd

PKS. Kurikulum
4
JAED,S.Pd

PKS. Kesiswaan/Pembina OSIS
5
SUMARNO

PKS. Sarana/Prasarana
6
SADERI,S.Pd

PKS. Humas
7
SURTANI

Pembina Pramuka Putra
8
IKA ROHMAWATI

Pembina Pramuka Putri
9
RODIMI

Pembina PMR
10
UMI LATIFAH,S.S

Pustakawan
11
HENDRI,S.Pd.I

Pengelola Lab. Komputer
12
ZAINA NOVITA

Petugas Perpustakaan
13
SUBEKI

Pelatih Silat
14
SADIM

Bendahara Gaji
Bendaha BOS
15
SAHRUL BASYAR,SE

Kepala Urusan TU
16
AHMAD RAFE'I

Pelaksana TU
17
SUSI ALAWIYAH

Pelaksana TU
18
IWAN RIDWAN

Operator Komputer
19
PUDIN

Caraka
20
WARNI

Caraka

Pengikut

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Search Ebay